Υπηρεσίες

Ατομική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

On-line (skype) συνεδρίες

Συμβουλευτική Γονέων (attachment parenting) και Συμβουλευτική Εφήβων

Συμβουλευτική Ζευγαριού

Σχολή Γονέων (attachment parenting)

Προγεννητική και Περιγεννητική Συμβουλευτική

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s